CItyidrotts stora klappjakt 2023


Välkomna till decembers stora klappjakt tillsammans med Cityidrott där ditt uppdrag är att hitta julklappen som ligger gömd någonstans i Landskrona. Under 4 fredagar i december klockan 15:00 kommer en ledtråd publiceras här nedan på vår hemsida. 
Du har sedan 60 minuter på dig att hitta julklappen. Första personen som hittar julklappen får behålla den och därmed vunnit klappjakten för den dagen.

Skulle det vara så att ingen hittar dagens gömda julklapp under de 60 minuterna så kommer 2 st julklappar gömmas fredagen efter och chans till dubbel vinst.