SPORTLOVET 2021


Välkomna till sportlovet 2021 på Cityidrott i Landskrona kommun. Observera att vissa aktiviteter kräver föranmälan som är lättast att göra till vår mail: info@cityidrott.se

Vissa aktiviteter går även att föranmäla sig till via våra sociala medier på Facebook (Cityidrott) och på Instagram (@cityidrott) genom att skicka ett privat meddelande. Anmäl er gärna med namn på barnet, vilken aktivitet ni vill anmäla er till och kontaktuppgifter. Det finns begränsat antal platser till aktiviteter som kräver föranmälan och det är först till kvarn som gäller.

Sista anmälningsdag till samtliga aktiviteter med föranmälan är den 19 februari klockan 12:00.

 

Vad säger Folkhälsomyndigheten?

Alla våra aktiviteter på sportlovet ligger i linje med både Landskrona Stads beslut lokalt samt med de rekommendationer som getts ut av Folkhälsomyndigheten (FHM) och Riksidrottsförbundet (RF). Både FHM och RF fortsätter rekommendera att aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare fortsatt skall arrangeras, samtliga i Cityidrotts målgrupp tillhör den här kategorin. Så länge dessa rekommendationer kvarstår och det går i linje med de lokala beslut som tas av Landskrona Stads krisledning så kommer Cityidrott att anordna organiserade och säkra aktiviteter.

Ni hittar Riksidrottsförbundets rekommendationer (som bygger på Folkhälsomyndigheten) via den här länken: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Som tidigare så uppmanas personal och ledare på Cityidrott att stanna hemma från aktiviteter om symptom uppvisas för att minska risken för spridning och vi uppmanar deltagare att fortsatt göra detsamma, tillsammans hjälps vi åt!