Projekt Hemmavid
Cityidrott är ett lyckat initiativ av Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA) som gjort att många barn och ungdomar i Landskrona centralort fått en aktiv och meningsfull fritid. Projekt Hemmavid är en förstudie med syfte för att se om det finns intresse hos förenings- och näringsliv i byarna (Häljarp, Glumslöv, Asmundtorp, Härslöv och Annelöv/Kvärlöv) att tillsammans hitta vägar att utöka utbudet av aktiviteter i kransbyarna för barn och ungdomar. Utifrån resultaten som förstudien ger så är nästa steg i processen att inleda en dialog med Landskrona Stad för att se hur ett utökat utbud skulle kunna se ut och vilka förutsättningar som finns för att genomföra dessa.

Projektet och förstudien genomfördes från oktober 2018 till februari 2019 där Cityidrott genomförde workshops i samtliga fem byar där deltagarna bestod av föreningar, företag, skola, andra intresse organisationer samt engagerade föräldrar.

Under sommaren har Cityidrott med bl.a. medel från Leader genomfört tre stycken aktiviteter ute i kransbyarna som ett direkt resultat av förstudien. De genomförda aktiviteterna har varit Slime-verkstäder i Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp där barn och ungdomar fått möjligheten att tillsammans med ledare från Cityidrott skapa sitt eget slime från grunden. Ett väldigt uppskattat insalg i årets sommarlovsprogram.