Förboka ert fritidshem på lagunen

Med rådande omständigheter kring coronavirus och covid-19 i Sverige så kommer Cityidrott införa nya riktlinjer och nytt bokningssystem som gäller för alla fritidshem när de besöker Cityidrotts aktiviteter under sommaren 2020. Vi hoppas att våra riktlinjer ska skapa en tydlighet och en struktur för att fritidshem ska kunna besöka Cityidrotts aktiviteter och att alla barn och ungdomar ska ha lika roligt som vanligt, men under ordnade former enligt de befintliga restriktioner som finns så att inte alla fritidshem är på samma plats samtidigt.


Cityidrotts personal har befogenhet och tillåtelse att neka fritidshem på plats vid containern som ej har förbokat en uthyrning men kan inte förbjuda fritidshem att vistas på eller runt strandområdet Lagunen. Vi hoppas att varje fritidshem ska ha förståelse för våra riktlinjer och den åtgärd vi skapar för att kunna fortsätta med vår verksamhet trots gällande restriktioner.


Kontakta oss

Adress HQ

Puls Arena

Varggatan 17

Landskrona

E-post
Telefon Lagunen

Bokningskalender

Nedan ser ni alla bokningar gjorda för de 2 kommande veckorna som uppdateras löpande under hela sommaren. 

Som fritidshem kommer man till en början att kunna boka in uthyrning hos oss max 3 gånger per 2 veckor, vilket innebär att man inte kan boka in sig alla dagar, detta för att alla fritidshem ska ha en chans att kunna boka in sig och besöka oss på Lagunen. När man som fritids gör sin bokning, kommer vi tillåta max 35 barn plus pedagoger per bokning. Är man fler än 35 barn så kommer ni behöva boka in er i 2 omgångar.


Juli

Vecka 28.

MÅNDAG 6 JULI
10:00-11:00  ALLÉSKOLAN

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

TISDAG 7 JULI
10:00-11:00 PILÄNGSKOLAN 

11:00-12:00 PILÄNGSKOLAN 

12:00-13:00  

13:00-14:00 PETERSVENSKOLAN 

14:00-15:00 PETERSVENSKOLAN 

15:00-16:00

ONSDAG 8 JULI
10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

TORSDAG 9 JULI
10:00-11:00  PILÄNGSKOLAN & ALLÉSKOLAN

11:00-12:00  PILÄNGSKOLAN

12:00-13:00  

13:00-14:00  PETERSVENSKOLAN

14:00-15:00 PETERSVENSKOLAN 

15:00-16:00

FREDAG 10 JULI
10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

VECKA 29.
MÅNDAG 13 JULI

10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

TISDAG 14 JULI
10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

ONSDAG 15 JULI
10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

TORSDAG 16 JULI
10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00

FREDAG 17 JULI
10:00-11:00  

11:00-12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00